Tietosuojaseloste, voimassa 20.8.2020 alkaen:


Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Hehkua Design 

Y-tunnus: 2791305-3

Yhteyshenkilö: Krista Jokinen

Kangasala

hehkuadesign@gmail.com


Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan tilaushetkellä antamat tiedot: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.


Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen

  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin

  • Tilastollisiin tarkoituksiin

  • Markkinointitarkoituksiin


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yrittäjän ja asiakkaan välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen tilauksen yhteydessä on edellytys sopimuksen syntymiselle.


Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.


Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Hehkua Design käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti. Yrityksen omistava yksityinen elinkeinonharjoittaja voi verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi luovuttaa henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille. Muilta osin henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se ole välttämätöntä tietosuojamenettelyn tai lainsäädännön perusteella.


Asiakkaan oikeudet

Henkilötietolain nojalla sinulla on asiakkaana seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus 

  • Oikaisuoikeus

  • Oikeus peruuttaa suostumus 

  • Poisto-oikeus